Myndighetskommunikation och Interkulturell kommunikation

Utveckling, träning och utbildning

Utvecklingsprogram och utbildning inom området "Socialt hållbar, Interkulturell kommunikation inom Komplex myndighetsutövning"  inom offentlig sektor.
 

Vilka är vi?

Vi är ett nationellt verkande konsult- och utbildningsföretag som arbetar med utvecklingsprogram och utbildningar för medarbetare, grupper och chefer inom offentliga verksamheter. Främst fokuserar vi på anpassade utvecklings- och utbildningsaktiviteter för Kommunala-, Regionala-, Länsvisa- och Statliga verksamheter som helt eller delvis utgörs av komplex, direkt eller indirekt, myndighetsutövning.

Utvecklingsprogram

Alla våra utvecklingsprogram har ett fokus på personlig kommunikativ utveckling av individer. Grunden är individens roll men sedan leder detta ofta vidare till att vi deltar i utvecklingen av arbetsgrupper, enheter eller hela organisationer. Flexibilitet och praktisk resultatinriktning är väldigt viktigt del av de tjänster vi erbjuder. Vi erbjuder "Effektivitet och Trygghet i den individuella Myndighetsrollen"!

Utbildning i "Myndighetskommunikation"

Vi erbjuder en tvådagars utbildning inom området "Myndighetskommunikation" men också specialdesignade utbildningar och kurser inom kommunikations-området för offentlig sektor.

Individuell kommunikationsmanual - "CCC Index Manual"

Vi har utvecklat ett eget kommunikationsverktyg som bygger på internationell forskning och som använder teori- och kunskapsdatabanker inom interkulturell kommunikation såväl som våra egna kunskaper och statistik.

Effektivitet och Trygghet i den individuella myndighetsrollen

Undvik pekpinnar och att ge missuppfattande rådgivning i samband med den myndighetsutövning.

Vilka har vi precis arbetat med?

Några av våra aktuella uppdragsgivare.

Utveckla dig själv...

Utveckla din verksamhet...

Utveckla andra...

Utveckla din komfortzon...

 

Vårt innersta team av konsulter och utbildare

Här följer en kortfattad beskrivning av de konsulter och utbildare som ingår som den "innersta" kärnan av resurserpersoner. Utöver detta har vi en vid flora av olika kunskaps- och resurspersoner som fungerar som associerade konsulter, utbildare och föreläsare.

Michael Råberg

Konsult inom Ledarskap, Medarbetarskap och Kommunikation; särskilt inom personlig kommunikation för så väl chefer och medarbetare, lärare vid Linnéuniversitetet.

Tomas Nilsson

Föreläsare och konsult inom Kommunikation; särskilt inom Retorik, Strategisk Kommunikation och Storytelling, forskare (PhD) och lärare vid Linnéuniversitetet och Lunds Universitet.

Charlott Råberg

Processamordnare och konsult inom utvecklingsprojekt och utbildningar.

Hans Allmér

Föreläsare och konsult inom Kommunikation, Marknadsföring och Försäljning; särskilt inom medial- och digital kommunikation, forskare och lärare vid Linnéuniversitetet.

© Copyright www.crosculture.com