Om oss...

Vi är ett konsult- och utbildningföretag som verkar nationellt och utgörs av en "inre" kärna av personer som är konsulter- och utbildare med långvariga praktiska erfarenheter samt tydlig koppling inom forskning och utbildning inom universitetsektorn. Vi har ett gediget nätverk av forskare, gästföreläsare, specialister och operativa ledare/chefer inom området interkulturell kommunikation både nationellt och internationellt.

Konsulter och Utbildare

Vi arbetar växelvis och ofta samordnat med utvecklingsuppdrag som innehåller både konsultstöd såväl som utbildning för enskilda, grupper och avdelningar eller hela organisationer. Vi utvecklar och utbildar "Myndighets-Sverige"!

© Copyright www.crosculture.com