Omfattningen på våra uppdrag varierar...

- Fullt utvecklingsprogram där alla medarbetare och chefer är delaktiga och
  träning sker individuellt, i grupper, team, enheter, avdelningar,...
- Mindre grupper med enskilda där alla får sin egen, individuella
  kommunikationsmanual. Med eller utan träningstillfällen.
- En utbildningsdag med intervjuer och utdelande av formulär varvat med
  kommunikationsföreläsningar. Alla får sin egna, individuella,  
  kommunikationsmanual och personlig återkoppling. En andra utbildningsdag
  i t e x Retorik med både teori och praktik.
- Enskilda utvecklings- och/eller utbildningsdagar inom kommunikations-
  området t e x Retorik, Teamroller, Storytelling, Interkulturell kommunikation,
  kommunikationspsykologi,..
- Specialanpassade upplägg

Referenser...

Nedan följer några av våra uppdragsgivare som vi i närtid arbetat med eller arbetar med just nu.

"Jag har samarbetat och arbetat av och till och ibland mycket intensivt tillsammans med Stenhuggeriets Consulting sedan 2007. Jag kan verkligen rekommendera dem för att de alltid sätter sig in i verksamheten de arbetar med och kan identifiera sig med olika praktiska situationer vilket gör att deras insatser blir verkligen Hands-On och tillämpbara direkt i vardagen för både chefer och medarbetare!"

Katarina pelin, Förbundsdirektör, VA SYD, Malmö

"Jag har bara goda erfarenheter av att arbeta med kommunikations- och utvecklingsfrågor, både på lednings- och medarbetarnivå, tillsammans med Stenhuggeriets Consulting. Vi har genomfört flera olika typer av utvecklingsinsatser löpande under flera år med fokus på samarbete, medarbetarskap och myndighetskommunikation gentemot många olika typer av intressenter."

Jeanette Silow, Avdelsningschef Miljö & Hälsoskydd, Miljöförvaltningen,
Malmö Stad

 

 

"Jag och min organisation har arbetat tillsammans med Stenhuggeriets Consulting under de senaste tre åren med att utveckla våra medarbetare och chefer i att känna sig tryggare i sina respektive arbetsroller samt att förbättra upplevelsen av effektivitet och trygghet för den enskilde i myndighetsrollen. I den processen har alla medarbetare fått sin egen kommunikationsmanual - CCC Index Manual."

Lisa Rönnberg, Förvaltningschef Samhällsbyggnad, Östersunds Kommun

© Copyright www.crosculture.com